ALIS

Software pro veřejnou správu

Školení Místo Datum  
KEO4 Spisová služba pro pokročilé On-line webinář (Webex) 04.03.2021 Detail
KEO4 Spisová služba pro pokročilé
Typ školení:On-line
 
Datum: 4. 3. 2021, 9:00 - 12:00
Uzávěrka přihlášek:3. 3. 2021, 10:00
 
Místo:On-line webinář (Webex)
www:
 
Školitel:Hlaváčková Lucie
 
Účastnický poplatek:1820 Kč/osoba (včetně DPH)
Poznámka:Školení zaměřené na pokročilé pracovní postupy v programu KEO4 Spisová služba.
Program:
o Legislativa ve spisové službě a povinnosti veřejnoprávních původců.
o Kontrola výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců.
o Příjem, evidence, vyřizování, podepisováním, odesílání, ukládání a vyřazování dokumentů.
o Elektronický podpis a časové razítko.
o Spisový a skartační plán – úpravy, externí události.
o Konverze a výstupní datové formáty v dokumentu.
o Vytváření a uzavírání spisů.
o Transakční protokol.
o Správce spisové služby.


Přihlášeným účastníkům zašleme den předem pozvánku do virtuální školící místnosti s pokyny pro přihlášení.

Počet volných míst:244
KEO4 Spisová služba pro začátečníky On-line webinář (Webex) 02.03.2021 Detail
KEO4 Spisová služba pro začátečníky
Typ školení:On-line
 
Datum: 2. 3. 2021, 9:00 - 12:00
Uzávěrka přihlášek:1. 3. 2021, 10:00
 
Místo:On-line webinář (Webex)
www:
 
Školitel:Hlaváčková Lucie
 
Účastnický poplatek:1820 Kč/osoba (včetně DPH)
Poznámka:Školení zaměřené na základní pracovní postupy v programu KEO4 Spisová služba.
Program:
o Legislativa ve spisové službě a povinnosti veřejnoprávních původců.
o Pojmy spisové služby.
o Spisový a skartační plán.
o Formy vedení spisové služby.
o Práce s dokumenty ve spisové službě - příjem, evidence, vyřizování, podepisování.
o Elektronický podpis a časové razítko.
o Konverze a výstupní datové formáty v dokumentu.
o Vytváření a uzavírání spisů.


Přihlášeným účastníkům zašleme den předem pozvánku do virtuální školící místnosti s pokyny pro přihlášení.

Počet volných míst:241
KEO4 Mzdy pro školy On-line webinář (Webex) 26.02.2021 Detail
KEO4 Mzdy pro školy
Typ školení:On-line
 
Datum: 26. 2. 2021, 9:00 - 11:00
Uzávěrka přihlášek:25. 2. 2021, 10:00
 
Místo:On-line webinář (Webex)
www:
 
Školitel:Gembecová Martina
 
Účastnický poplatek:1210 Kč/osoba (včetně DPH)
Poznámka:Školení zaměřené na speciality ve zpracování mezd pro školy v programu KEO4 Mzdy.
Program:
o Nastavení pracovních vztahů
 Údaje pro P1-04 – nastavení vlastních pohledů
 Platový výměr – týdenní pracovní doba, učitelské úvazky
 Hromadná změna platových výměrů
o Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad rozsah
o Harmonogram pracovní doby (přímá x nepřímá ped. činnost)
o Samostudium pedagoga
 Pořízení
 Evidence (archiv měsíční evidence, sestava)
o Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
 Natavení odvodu v parametrech
 Tvorba FKSP – nastavení pracovních vztahů, mzdových složek
 Sestava M039 Podklad pro tvorbu sociálního fondu/FKSP
 Evidence na mzdové listě (peněžní i nepeněžní plnění)
o Výkaz P1-04
 Nastavení pracovního vztahu
 Výjimky v zaúčtování
 Vytváření výkazu P1-04 a P1c-01
 Opravit období


Přihlášeným účastníkům zašleme den předem pozvánku do virtuální školící místnosti s pokyny pro přihlášení.

Počet volných míst:244
KEO4 Mzdy On-line webinář (Webex) 25.02.2021 Detail
KEO4 Mzdy
Typ školení:On-line
 
Datum: 25. 2. 2021, 9:00 - 12:00
Uzávěrka přihlášek:24. 2. 2021, 10:00
 
Místo:On-line webinář (Webex)
www:
 
Školitel:Gembecová Martina
 
Účastnický poplatek:1820 Kč/osoba (včetně DPH)
Poznámka:Školení zaměřené na zpracování mezd v programu KEO4 Mzdy.
Program:
o Parametry a číselníky
o Pořízení nové osobní karty
 Nastavení slev na dani
 Údaje pro zdravotní pojištění
 Srážky a exekuce
o Pořízení jednotlivých typů pracovních vztahů
 Pracovní poměry – platové výměry, režimy pracovní doby, dovolená
 DPP, DPČ – odměny u dohod
 Zastupitelé – funkční odměny, dovolená uvolněného zastupitele
 Členové komisí – rozdíly u jednotlivých typů, funkční odměny
o Pořízení měsíční evidence
 Zpracování jednotlivých typů pracovních vztahů
 Neodpracovaná doba – překážky v práci
o Výpočet mezd
 Kontroly při výpočtu mezd
 Doplatek do minimální, zaručené mzdy
 Oblíbené sestavy
o Příkaz k úhradě
 Tisk příkazu k úhradě, homebanking
 Rozdělení příkazu k úhradě
o Hlášení
 Měsíční
 Jednorázová
 Ostatní
o Zaúčtování
 Nastavení na PV
 Výjimky v zaúčtování
 Zaúčtování a export do účetnictví
o Sestavy a šablony
o Měsíční uzávěrka, návrat zpět


Přihlášeným účastníkům zašleme den předem pozvánku do virtuální školící místnosti s pokyny pro přihlášení.

Počet volných míst:244
KEO4 Příjmové agendy - vymáhání On-line webinář (Webex) 23.02.2021 Detail
KEO4 Příjmové agendy - vymáhání
Typ školení:On-line
 
Datum: 23. 2. 2021, 9:00 - 10:00
Uzávěrka přihlášek:22. 2. 2021, 10:00
 
Místo:On-line webinář (Webex)
www:
 
Školitel:Grosmut Kamila
 
Účastnický poplatek:610 Kč/osoba (včetně DPH)
Poznámka:Školení zaměřené na vymáhání pohledávek v programu KEO4 Příjmové agendy.
Program:
o Upomínky
o Platební výměry
o Exekuce


Přihlášeným účastníkům zašleme den předem pozvánku do virtuální školící místnosti s pokyny pro přihlášení.

Počet volných míst:244
KEO4 Příjmové agendy - vyúčtování On-line webinář (Webex) 19.02.2021 Detail
KEO4 Příjmové agendy - vyúčtování
Typ školení:On-line
 
Datum: 19. 2. 2021, 9:00 - 11:00
Uzávěrka přihlášek:18. 2. 2021, 10:00
 
Místo:On-line webinář (Webex)
www:
 
Školitel:Grosmut Kamila
 
Účastnický poplatek:1210 Kč/osoba (včetně DPH)
Poznámka:Školení zaměřené na zpracování smluvních příjmů s vyúčtováním v programu KEO4 Příjmové agendy.
Program:
o Položky povinností a měřidla
o Zálohy
o Zadání odečtů
o Vytváření vyúčtování – jednotlivě, hromadně
o Uzavření vyúčtování a tisky


Přihlášeným účastníkům zašleme den předem pozvánku do virtuální školící místnosti s pokyny pro přihlášení.

Počet volných míst:245
KEO4 Příjmové agendy pro pokročilé On-line webinář (Webex) 18.02.2021 Detail
KEO4 Příjmové agendy pro pokročilé
Typ školení:On-line
 
Datum: 18. 2. 2021, 9:00 - 11:00
Uzávěrka přihlášek:17. 2. 2021, 10:00
 
Místo:On-line webinář (Webex)
www:
 
Školitel:Samková Jitka
 
Účastnický poplatek:1210 Kč/osoba (včetně DPH)
Poznámka:Školení zaměřené na pokročilé pracovní postupy v programu KEO4 Příjmové agendy.
Program:
o Vymáhání poplatků
o Objekty a jejich využití (chalupy..)
o Změna sazby poplatku a její promítnutí do stávajících povinností.
o Likvidace – vyřazení, zápočet, likvidace přeplatku, likvidace haléřového nedoplatku, podrozvaha.
o Opravné položky z poplatků
o Inventury


Přihlášeným účastníkům zašleme den předem pozvánku do virtuální školící místnosti s pokyny pro přihlášení.

Počet volných míst:246
KEO4 Příjmové agendy pro začátečníky On-line webinář (Webex) 16.02.2021 Detail
KEO4 Příjmové agendy pro začátečníky
Typ školení:On-line
 
Datum: 16. 2. 2021, 9:00 - 11:00
Uzávěrka přihlášek:15. 2. 2021, 10:00
 
Místo:On-line webinář (Webex)
www:
 
Školitel:Samková Jitka
 
Účastnický poplatek:1210 Kč/osoba (včetně DPH)
Poznámka:Školení zaměřené na základní pracovní postupy v programu KEO4 Příjmové agendy.
Program:
o Poplatníci – nový poplatník, vazba na ROB, sloučit poplatníky
o Poplatkové povinnosti periodické – místní poplatky a smluvní povinnosti
o Předpisy – vytváření předpisů, zaúčtování předpisů
o Úhrady v pokladně a bance
o Dobropis
o Pracovní postupy : přistěhování a odstěhování poplatníka, změna povinnosti


Přihlášeným účastníkům zašleme den předem pozvánku do virtuální školící místnosti s pokyny pro přihlášení.

Počet volných míst:239
KEO4 Účetnictví - zálohy a platební kalendáře On-line webinář (Webex) 12.02.2021 Detail
KEO4 Účetnictví - zálohy a platební kalendáře
Typ školení:On-line
 
Datum: 12. 2. 2021, 9:00 - 10:00
Uzávěrka přihlášek:11. 2. 2021, 10:00
 
Místo:On-line webinář (Webex)
www:
 
Školitel:Samková Jitka
 
Účastnický poplatek:610 Kč/osoba (včetně DPH)
Poznámka:Školení zaměřené na použití zálohových faktur a platebních kalendářů v KEO4 Účetnictví.
Program:
o Zálohové faktury
o Platební kalendáře
o Příklady použití
o Jak účtovat
o Vazba na doklad o přijaté platbě, vyúčtování


Přihlášeným účastníkům zašleme den předem pozvánku do virtuální školící místnosti s pokyny pro přihlášení.

Počet volných míst:243
KEO4 Účetnictví pro pokročilé On-line webinář (Webex) 11.02.2021 Detail
KEO4 Účetnictví pro pokročilé
Typ školení:On-line
 
Datum: 11. 2. 2021, 9:00 - 11:00
Uzávěrka přihlášek:10. 2. 2021, 10:00
 
Místo:On-line webinář (Webex)
www:
 
Školitel:Slavíková Michaela
 
Účastnický poplatek:1210 Kč/osoba (včetně DPH)
Poznámka:Školení zaměřené na pokročilé pracovní postupy v programu KEO4 Účetnictví.
Program:
o Automatické operace, Ceníky, Šablony, Kopie
o Vytváření vlastních pohledů
o Vytváření vlastních sestav
o Možnosti filtrování a práce s daty
o Zápočet dokladů, Opravné doklady
o Homebanking – automatické párování plateb s ceníkem
o Rozpočet
o Objednávky
o Opravné položky k pohledávkám
o Závěrečný účet


Přihlášeným účastníkům zašleme den předem pozvánku do virtuální školící místnosti s pokyny pro přihlášení.

Počet volných míst:239
KEO4 Účetnictví pro začátečníky On-line webinář (Webex) 09.02.2021 Detail
KEO4 Účetnictví pro začátečníky
Typ školení:On-line
 
Datum: 9. 2. 2021, 9:00 - 11:00
Uzávěrka přihlášek:8. 2. 2021, 10:00
 
Místo:On-line webinář (Webex)
www:
 
Školitel:Samková Jitka
 
Účastnický poplatek:1210 Kč/osoba (včetně DPH)
Poznámka:Školení zaměřené na základní pracovní postupy v programu KEO4 Účetnictví.
Program:
o Parametry – účetní období
o Pořízení dokladů, banka, pokladna
o Pořízení DPH
o Použití Ceníku v pokladně a bance
o DPH – přiznání, kontrolní hlášení
o Opravy v účetnictví
o Příkazy k úhradě
o Práce s účetním deníkem
o Výkazy
o Importy zaúčtování


Přihlášeným účastníkům zašleme den předem pozvánku do virtuální školící místnosti s pokyny pro přihlášení.

Počet volných míst:245